Interest list: Climbing Trip | Fri 26 May at 18:00

Participants ? / 20

Interest list: Climbing Trip

------ ENGLISH BELOW

Natuur- en sportliefhebbers opgelet!

 

Wil jij je grenzen verleggen en een onvergetelijk avontuur beleven? Dan mag je deze klimtrip niet missen! JongTNO organiseert een klimtrip voor ervaren klimmers en enkele onervaren klimmers die op zoek zijn naar een leuke tijd met collega's in de buitenlucht. In tegenstelling tot de bouldertrip, gaan we op deze trip klimmen met touwen.

 

Onze bestemming: het prachtige Audun-le-Tiche, op ongeveer 4 uur rijden van Utrecht. We verblijven op een gezellige camping, waar we na onze klimsessies kunnen ontspannen en genieten van de mooie omgeving.

 

De trip vindt plaats tijdens het pinksterweekend van 27-29 mei, waarbij we op 26 mei laat in de middag vertrekken (exacte tijd wordt nader bepaald). Naast het klimmen hebben we genoeg tijd om samen te eten en verhalen te delen bij het kampvuur.

 

Hoeveel gaat het kosten?

Het hangt voornamelijk af van de reiskosten, het gehuurde materiaal en het eten. Denk aan een bedrag tussen de €100-120. Het kan iets meer of minder zijn. Er is maar één manier om erachter te komen :)

 

Wat je mee moet nemen:

  • Klimschoenen: Als je ze niet zelf hebt, kun je kijken of je ze voor een weekend kunt huren of van een vriend kunt lenen.
  • Campinguitrusting: tent, slaapzak, matras, etc.
  • Klimuitrusting: quickdraws, touwen. Neem het mee als je het hebt. We zullen inventariseren wie wat heeft. Als je niet beschikt over sommige vereiste spullen (zoals schoenen of een tent), dan maken we een chatgroep aan met iedereen die meegaat om dat te regelen. Vooral voor tenten, sommige mensen hebben misschien een reserve om uit te lenen.

 

We kijken er enorm naar uit om deze ervaring samen met beleven! Heb je vragen of suggesties? Neem dan gerust contact met ons op.

 

Groeten

 

Meld je snel aan en verzeker jezelf van een plek op deze avontuurlijke klimtrip!*

 

* We hebben zelfs een beperkt aantal plekken beschikbaar voor personen zonder klimervaring, dus ook als beginner ben je van harte welkom. Om het klimmen voor iedereen leuk te maken, inventariseren we voorklimervaring. Op basis hiervan wordt de groep samengesteld, die maximaal 20 mensen zal omvatten. Meld je daarom vooral aan voor de interesselijst, ook als de inschrijving al 'vol' is. Zo zorgen we voor een onvergetelijke en veilige ervaring voor iedereen.

 

 

 

-----------------------------


Nature and sports enthusiasts, listen up!

 

Do you want to push your limits and have an unforgettable adventure? Then you can't miss this climbing trip! JongTNO is organizing a climbing trip for experienced climbers and a few inexperienced climbers who are looking for a fun time with colleagues in the great outdoors. In contrast to the bouldering trip, we are climbing with ropes on this trip.

 

Our destination: the beautiful Audun-le-Tiche, about 4 hours drive from Utrecht. We will stay at a cozy campsite where we can relax and enjoy the beautiful surroundings after our climbing sessions.

 

The trip takes place during the Pentecost weekend from May 27-29, with our departure on May 26 in the late afternoon (exact time to be determined). In addition to climbing, we will have plenty of time to eat together and share stories by the campfire.

 

How much will it cost?

It mainly depends on travel costs, rented gear, and food. Think of somewhere in the range of €100-120. It could be a little more or a little less. There's only one way to find out :)

 

Things you will need to bring:

  • Climbing shoes: If you don't have your own, you can see if you can rent them for a weekend or borrow them from a friend.
  • Camping gear: tent, sleeping bag, mattress, etc.
  • Climbing gear: quickdraws, ropes. Bring it if you have it. We will inventory who has what. If you don't have some of the required things (like shoes or a tent), we will set up a chat group with everyone going to figure that stuff out. Especially tents, some people might have a spare to lend.

 

We are really looking forward to experiencing this together with you! If you have any questions or suggestions, please feel free to contact us.

 

Regards,

 

Sign up quickly and secure a spot on this adventurous climbing trip!*

 

*We even have a limited number of spots available for people without climbing experience, so even as a beginner, you are more than welcome. To make climbing fun for everyone, we will inventory lead climbing experience. Based on this, the group will be composed and will consist of at most 20 people. Make sure to register for the event even if the interest list is 'full'. This way, we ensure an unforgettable and safe experience for everyone.

  Fri 26 May 18:00 - Mon 29 May 18:00
  Thu 30 Mar 20:00

 Audun-le-Tiche

 0.00